Greek - English and English - Greek translation

Είναι λίγα τα καλά βοηθήματα για μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντίστροφα.  Τα δίγλωσσα λεξικά είαι καμιά φορά αμφίβολης αξίας, και τα καλά εγχειρίδια και άλλη ύλη αναφοράς είναι ελάχιστα.  Σε αυτές τις σελίδες θα βρείτε κείμενα για μετάφραση με σχόλια  καθώς και ένα σταχυολόγημα από μεταφραστικά προβλήματα και λάθη που ή έχουν γίνει από φοιτητές ή βρίσκονται σε έντυπες πηγές όπως στον τύπο, στη λογοτεχνική μετάφραση κ.α.  Κάντε κλικ στον αριθμό που σας ενδιαφέρει.  Οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον συνάδελφο Tim Johns, του οποίου η σελίδα Kibbitzer μου έδωσε την ιδέα για αυτές τις σελίδες.

There is a dearth of good aids to translation between Greek and English.  Bilingual dictionaries are of variable quality, and good handbooks or other reference materials are few.  These pages offer texts for translation with commentaries as well as a pot-pourri of points arising from observation of translation problems and errors made by students, or found in the press, novels and other materials.  Click on the index to go to the item.  I should express my gratitude to my colleague Tim Johns, whose Kibbitzer page was the inspiration for this work.

 

 

USEFUL ON-LINE RESOURCES                         ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ON-LINE

www.in.gr on-line dictionary English - Greek & Greek - English: go to bottom of page and type in your search word.
www.google.com type in your search query and find sites that give background, definitions, illustrations etc. for words and phrases you wish to translate.
http://corpus.ilsp.gr/concord1.asp : Greek concordancer
http://kastor.komvos.edu.gr/dictionaries/corpora/Corpora.htm : Greek concordancer

 


   ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ 
ANNOTATED TEXTS FOR TRANSLATION
 

ENGLISH - GREEK  ΑΓΓΛΙΚΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

text 1 

The Pacific 

κείμενο 1 

text 2 The pursuit of happiness κείμενο 2
text 3 British security services reform  κείμενο 3
GREEK - ENGLISH  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
text 1 Πέρα βρέχει κείμενο 1
text 2 Συνέντευξη με τον Μ. Θεοδωράκη κείμενο 2
text 3 Να μάθουμε να μας λείπει ο Μπαχ κείμενο 3
text 4 Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι κείμενο 4
text 5 Περισσότερο Μετρό κείμενο 5

text 6

Ο Καταναλωτής πνέει τα λοίσθια 

κείμενο 6 

text 7  Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα  κείμενο 7 
text 8 Όροι εισιτηρίου επιβατών/οχημάτων κείμενο 8
text 9 Στάθμευση αυτοκινήτων κείμενο 9
text 10 Γαλάζια Ραψωδία κείμενο 10
text 11 Η Βίδρα κείμενο 11
text 12 Carrefour κείμενο 12
text 13 Τα χαρισματικά παιδιά κείμενο 13
TRANSLATIONS FOR COMPARISON  ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ
text 1 Επιδείξεις αμαθείας κείμενο 1
text 2 Φορορρυθμίσεις αντί μεταρρύθμισης κείμενο 2
text 3 The Balkans : τα Βαλκάνια κείμενο 3
text 4 Coming off drugs : απεξάρτηση κείμενο 4
text 5 European parliamentary debate (i) idiomatic expressions
: Συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο α' ιδιωματικές εκφράσεις 
κείμενο 5
text 6 European Parliamentary debate (ii) - formal language
Συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο β' τυπική γλώσσα
κείμενο 6

 

TOPICS IN TRANSLATION            

 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΑ 

1.  Inserting subjects  

14-07-2000 1.  Χρήση αντωνυμιών ως υποκείμενων

2.  Pronoun agreement  

14-07-2000 2. Συμφωνία Αντωνυμιών 

3.  Πρέπει (i) 

21-07-2000 3. Πρέπει α'

4.  Αφού 

01-08-2000 4. Αφού
5 . Will and θα 18-08-2000 5. Θα και will
6.  Times of day 01-09-2000 6. Οι ώρες της ημέρας
7.  αναφέρω 13-10-2000 7. αναφέρω
8.  giving solutions 15-06-2001 8. δίνω λύσεις
9.  solution of/to/for 23-01-2002 9. Λύση σε/του/για
10. έργα (see also topic 16) 25-01-2002 10. έργα (βλ επίσης και το θέμα 16)
11. transliteration from Greek 21-02-2002 11. μεταγραφή από τα ελληνικά
12. resulted in etc (see also topic15) 03-05-2002 12. είχε ως αποτέλεσμα (βλ. επίσης και το 15)
13. space, area, place etc 14-06-2002 13. χώρος
14. δηλαδή, that is 10-07-2002 14.  δηλαδή

15.  double objects with έχω and με
(see also topic 12)

28-10-2002 15. διπλό αντικείμενο με το έχω και το με
(βλ.επίσης το θέμα 12)
16. more on έργο and εργασία and play (see also topic 10) 31-10-2002 16. περισσότερο για τα έργο και εργασία, και γιατί το θεατρικό έργο ΔΕΝ είναι theatrical play, (βλ και το 10)
17.    
18. teachers 12-01-2005 18. νηπιαγωγός, δάσκαλος, καθηγητής κλπ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - LINKS:

http://corpus.ilsp.gr/info.htm.  

Εδώ θα βρείτε το σώμα κειμένων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου, το οποίο αποτελείται από 30 εκατομμ. λέξεις.  Σαν επισκέπτης χρήστης έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα με τον περιορισμό ότι δίνει μέχρι 10 μόνο προτάσεις για κάθε λέξη.  Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα.  Με συνδρομή έχετε πρόσβαση σε πλήρη αποτελέσματα. is the site of the 30-million word Institute of Language and Speech Processing (ILSP) corpus of Greek.  The demo version gives up to 10 sentence citations for each search word, which can be downloaded; subscriber facilities.  (In Greek only)
http://kastor.komvos.edu.gr/dictionaries/corpora/Corpora.htm Ελληνικό concordancer, με κείμενα από την εφημερίδα "Μακεδονία", μέρος του Κόμβος, που προσφέρει πολλά σε διδάσκοντες και διδασκόμενους της Ελληνικής γλώσσας. Greek online concordancer, with texts from the newspaper Makedonia, part of the rapidly developing KOMVOS site for teachers and learners of Greek.

http://www.liv.ac.uk/~ms2928/homepage.html

είναι η ιστοσελίδα του Mike Scott, δημιουργού του προγράμματος Wordsmith is the site of Mike Scott, creator of Wordsmith.
http://www.copycatch.freeserve.co.uk    είναι η ιστοσελίδα του David Woolls, προγραμματιστής του Multilingual Parallel Concordancer, που χρησιμοποιώ για να βρω πολλά από τα παραδείγματα που δίνονται σε αυτές τις σελίδες. is the website of David Woolls, who programmed the Multilingual Parallel Concordancer which was used to extract much of the data presented here.

 back