ΠΗΓΗ: Οι Ελληνικοί σιδηρόδρομοι - η διαδρομή τους από το 1869 έως σήμερα

Εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ

Οι πρώτες προσπάθειες στην Ελλάδα και ο Χαρίλαος Τρικούπης

Η αρχική πρόταση για κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής στην Ελλάδα έγινε από τον Γάλλο Φρανσίσκο Φεράλδη στις αρχές του 1835, και αφορούσε τη σύνδεση της Αθήνας με τον Πειραιά.  Αξίζει να σημειωθεί, ότι η οδός Πειραιώς, ο μόνος δρόμος που θα συνέδεε την πρωτεύουσα με το επίνειό της, ολοκληρώθηκε μόλις το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου.  Μέχρι τότε οι μεταφορές διεξήγοντο με καμήλες και άλλα ζώα.  Η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Πειραιώς αποτέλεσε αντικείμενο εικοσαετών συζητήσεων, χωρίς κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.  Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια έγινε από την κυβέρνηση του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, η οποία στις 16 Ιουνίου 1855 εισήγαγε στην Βουλή νομοσχέδιο για την κατασκευή της συγκεκριμένης γραμμής.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τελικά το 1869, οπότε παραδόθηκε στην κυκλοφορία, η συνολικου μήκους 8,5 χλμ. γραμμή, αφετηρία της οποίας ήταν το Θησείο.  Σημειωτέον ότι, σε άλλες χώρες, την ίδια εποχή, κατασκευαζόνταν μέχρι και 17 χλμ, γραμμής ημερησίως.

Στην Ελλάδα, οι προτάσεις κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών, σύμφωνα με το όραμα να συμπεριληφθεί η χώρα στο "Ταχυδρομείο των Ινδιών", την σιδηροδρομική-ατμοπλοϊκή διαδρομή που ακολουθούσε η κυριότερη ροή του διεθνούς εμπορίου, μεταξύ δυτικοευρωπαϊκών χωρών, Μέσης Ανατολής και Ινδιών, θα πληθύνουν από το 1869.  Ορισμένες θα καταλήξουν στην υπογραφή συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο ή ακόμη και στην έναρξη εργασιών.  Αλλά επί 13 χρόνια δεν θα κατασκευασθεί ούτε ένα χιλιόμετρο γραμμής.  Η πρώτη γραμμή που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, αν θεωρήσουμε τον σιδηρόδρομο Αθηνών-Πειραιώς μητροπολιτικό, είναι η γράμμη Πύργου-Κατακώλου, μήκους 13 χλμ., που κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Λετρίνων, όπως είναι το επίσημο όνομα του Δήμου Πύργου.

Οι λόγοι της καθυστέρησης στην κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου στη χώρα δεν ήταν απλοί.  Η ανακάλυψη, προώθηση και διάδοση του σιδηροδρόμου στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής συμπίπτει χρονικά με τις κοσμογονικές μεταβολές που σημάδεψαν, στις αρχές του 19ου αιώνα, την κοινωνική δομή και τις παραγωγικές σχέσεις των χωρών αυτών.  Ο σιδηρόδρομος συνέβαλε στην συσσώρευση του κεφαλαίου, στην ενοποίηση και διεύρυνση της αγοράς, και στην περαιτέρω βιομηχανική ανάπτυξη, συντελεστές της αναδιάρθρωσης του κοινωνικού και οικονομικού χώρου.  Ο σιδηρόδρομος, εκεί που λειτουργούσε κατα το β' τέταρτο του 19ου αιώνα, δεν αποσκοπούσε στην λύση του συγκοινωνιακού προβλήματος, αλλά στην στήριξη της βιομηχανικής έκρηξης.  Όμως το ελληνικό κράτος που προέκυψε από την επιτυχή έκβαση του πολέμου της ανεξαρτησίας, των ετών 1821-28, κληρονόμησε όλες τις επιπτώσεις της διαλυμένης οικονομίας και της διεφθαρμένης διοίκησης που μάστιζαν την οθωμανική αυτοκρατορία, και μεταξύ αυτών και την ανυπαρξία συγκοινωνιακής πολιτικής.  Στον οικονομικό τομέα, επικρατούσαν η κλειστή οικιακή οικονομία και οι προκαπιταλιστικές παραγωγικές δομές.  Ο καταμερισμός τής εργασίας ήταν, σχεδόν, ανύπαρκτος και η αγορά περιοριζόταν σε στενά τοπικά πλαίσια.

   This is a historical narrative, with a certain amount of technical language in it.  Notice also the stock phrases of Greek writing: αξίζει να σημειωθεί, σημειωτέον ότι - how, if at all, would you translate them into English?  What meaning do they bring to the text?

   Notice also in this text the use of tenses in the Greek - θα πληθυνθούν, θα καταλήξουν, etc, to describe events which are clearly in the past from the standpoint of today.  What is the force of this use of tense in Greek?  How (if at all) can you reproduce this effect in English?  Notice also συμπίπτει, a present tense in the middle of many past tenses.  Why?  And what can you do about this in English?

   A final note on punctuation.  Will you need to follow the practice of this text for placing commas?  And what in English is the difference between a dash and a hyphen?

 back